Sale!

12 Volt Refrigerator

$58.95

Economy model.  White.