Sale!

12 Volt Refrigerator

$69.99 $58.95

Economy model.  White.